E-mailformulier

Uit Wiki Computel Standby
Ga naar: navigatie, zoeken

E-mailformulier

In uw website kunt u gebruik maken van aanvraag- en contactformulieren. Deze kunt u zelf maken met behulp van HTML en bijvoorbeeld de scripttaal PHP. Maar u kunt ook gebruik maken van het Mailform-script van Computel Standby. Spambeveiliging

Het script zorgt voor een correcte afhandeling van de e-mailberichten en is op meerdere punten beveiligd tegen spammisbruik van uw contactformulier, zoals filtering op ip-nummers en verificatie op inhoud. De laatste ontwikkeling hierin is het gebruik van woordverificatie (captcha). Woordverificatie (captcha)

captchaWoordverificatie wordt gedaan door het tonen van een afbeelding met daarin een aantal karakters. De karakters moeten exact worden overgetypt voordat het formulier wordt verstuurd. Bij foute overname van de karakters wordt het formulier niet verzonden. Hiermee wordt getracht een scheiding te maken tussen personen en computerprogramma's. Spamorganisaties gebruiken programma's om automatisch contactformulieren in te vullen. Installatie

Dit mailform-script hoeft u niet te downloaden, of te installeren, maar kunt u eenvoudig aanroepen in uw HTML-formulier. In de handleiding Mailform-script wordt een voorbeeld gegeven en worden de beschikbare velden uitgelegd. Er is ook een verkorte handleiding die omschrijft hoe u kunt overstappen van de oude mailcgi naar het nieuwe MailForm script.

Handleiding Mailform