Handleiding Mailform

Uit Wiki Computel Standby
Ga naar: navigatie, zoeken

Inleiding

Op deze pagina wordt het een en ander uitgelegd over mailform-scripts

Een formulier moet aan een paar voorwaarden voldoen om gebruikt te kunnen worden door MailForm:

 • De verzendmethode moet POST zijn
 • De E-mailadressen waar de gegevens naartoe gestuurd gaan worden moeten in het formulier opgenomen zijn
 • Velden waarvan de naam begint met MAIL_ hebben een speciale betekenis en kunnen niet voor gegevens gebruikt worden

Mailform gebruiken

De verzendmethode van het formulier moet POST zijn om door het MailForm script verwerkt te kunnen worden. Daarnaast moeten de gegevens direct door het MailForm script verwerkt worden. Dit doet u bijvoorbeeld door het formulier te laten beginnen met de volgende HTML code.

<FORM ACTION="/shared/mailform.php" METHOD="POST">

Adressering

De E-mailadressen waar de gegevens naar toe gestuurd gaan worden moeten opgegeven worden als veld in het formulier. Het veld moet de naam MAIL_ADRESSEN hebben, met als waarde de E-mailadressen. Het is mogelijk om meerdere adressen op te geven door de adressen te scheiden met een spatie. De onderstaande HTML-code kunt u gebruiken om het veld in het formulier op te nemen.

<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="MAIL_ADRESSEN" VALUE="naam@domein.nl">. 
Vervang hierin naam@domein.nl door het juiste e-mailadres.

Overige instellingen

Naast de de E-mailadressen waar de gegevens naartoe gestuurd worden kunt u nog meer instellen:

Afzender Gebruik hiervoor het veld MAIL_AFZENDER

<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="MAIL_AFZENDER" VALUE="naam@domein.nl"> 
Vervang hierin naam@domein.nl door het echte e-mailadres.

Kopie e-mailbericht

Dit veld kan de naam van een ander veld uit het formulier bevatten waarin de afzender zijn e-mailadres in kan vullen. Indien gevuld wordt daarheen een kopie e-mailbericht verzonden.

<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="MAIL_EMAILADRES_VELD" VALUE="name">
Vervang hierin 'name' door de corresponderende formulierveld. Zie onderstaand voorbeeldcode:
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="PROSPECTMAIL" VALUE="uwemail@domein.nl">
<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="MAIL_EMAILADRES_VELD" VALUE="PROSPECTMAIL">

Formuliernaam

De formuliernaam wordt gebruikt in het e-mailbericht en eventuele foutmeldingen. Gebruik hiervoor het veld MAIL_FORMULIER.

<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="MAIL_FORMULIER" VALUE="Informatieaanvraag">. 
Vervang hierin Informatieaanvraag door de echte naam voor het formulier.

Weergeven van niet ingevulde velden Normaal gesproken worden alle velden van uw formulier in het e-mailbericht opgenomen. U kunt echter instellen dat de velden die niet ingevuld zijn niet in het e-mail bericht opgenomen moeten worden. Dit doet u met de optie MAIL_LEGE_VELDEN.

<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="MAIL_LEGE_VELDEN" VALUE="NEE">

Vervolgpagina's

De vervolgpagina's worden weergegeven als het bericht verwerkt is. Er is een pagina voor als het bericht goed verzonden is, en een pagina voor als er een fout opgetreden is. Deze pagina's kunt u opgeven met de velden MAIL_PAGINA_OK en MAIL_PAGINA_FOUT.

<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="MAIL_PAGINA_OK" VALUE="http://domein.nl/pagina_goed.html">
<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="MAIL_PAGINA_FOUT" VALUE="http://domein.nl/pagina_nietgoed.html">.

Vervang hierin http://domein.nl/pagina_goed.html en http://domein.nl/pagina_nietgoed.html door de locaties van de echte pagina's.

Woordverificatie (captcha)

Captcha.gif

Het gebruik van woordverificatie in het aanvraag- of contactformulier is optioneel. Om dit te gebruiken zal op een zelfgekozen plek in het HTML-formulier een afbeelding aangeroepen moeten worden en een veld waarin de gebruiker de karakters overtypt. In onderstaande HTML-code wordt aangegeven hoe woordverificatie zichtbaar wordt.

<img src="/shared/captcha.php" alt="captcha" id="captcha" />
<input type="text" name="turingtest" />

In bovenstaande code moeten id captcha en name turingtest exact overeenkomen. Het mailform-script controleert namelijk op deze namen. De naam captcha staat voor de afkorting "completely automated public Turingtest to tell computers and humans apart."

Aanvulling op woordverificatie

Als de afbeelding onleesbaar is voor de bezoeker, kan via onderstaand javascript een nieuwe afbeelding gegenereerd worden, zonder de webpagina te vernieuwen. Kopieer daarvoor onderstaande code en sla deze op in een bestand met de naam recaptcha.js

function reloadCaptcha() {
	var img = document.getElementById("captcha"); 
	img.src = "/shared/captcha.php?code="+Math.random(); 
}

Vervolgens in de webpagina waar het HTML-formulier geplaatst wordt, moet de volgende regels in de HEAD-tag geplaatst worden:

<script type="text/javascript" src="/scripts/recaptcha.js"></script>

Tenslotte kunt u als voorbeeld de onderstaande tekstregel en HTML plaatsen op de plek waar u de captcha-afbeelding in het formulier weergeeft:

<p>Is de afbeelding onduidelijk? Genereer een <a href="#turingtest" onclick="reloadCaptcha()">nieuwe afbeelding</a></p>

Compleet voorbeeld

Een compleet voorbeeld met alle mogelijke opties.

<!-- Plaats onderstaande in de HEAD sectie van uw HTML document -->
  <script type="text/javascript" src="/scripts/recaptcha.js"></script>
</HEAD>

<!-- Plaats onderstaande in de BODY sectie van uw HTML document -->
<FORM ACTION="/shared/mailform.php" METHOD="POST">
  <INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="MAIL_ADRESSEN" VALUE="naam@domein.nl" />
  <INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="MAIL_AFZENDER" VALUE="naam@domein.nl" />
  <INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="MAIL_EMAILADRES_VELD" VALUE="PROSPECTMAIL" />
  <INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="MAIL_FORMULIER" VALUE="Informatieaanvraag" />
  <INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="MAIL_PAGINA_OK" VALUE="http://domein.nl/pagina_goed.html" />
  <INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="MAIL_PAGINA_FOUT" VALUE="http://domein.nl/pagina_nietgoed.html" />
  <INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="MAIL_PAGINA_CAPTCHA_FOUT" 
    VALUE="http://domein.nl/woordverificatie_nietgoed.html" />

  <INPUT TYPE="TEXT" NAME="Bedrijfsnaam" VALUE="Vul uw bedrijfsnaam in" />
  <INPUT TYPE="TEXT" NAME="PROSPECTMAIL" VALUE="uwemailadres@domein.nl">
  
  <TEXTAREA COLS="8" ROWS="4">Uw vraag...</TEXTAREA>

  Woordverificatie:
  <img src="/shared/captcha.php" id="captcha" alt="captcha" />
  <input type="text" name="turingtest" />

  Is de afbeelding onduidelijk? Genereer een <a href="#turingtest" onclick="reloadCaptcha()">nieuwe afbeelding</a>.

  <INPUT TYPE="SUBMIT" VALUE="VERSTUUR" />
</FORM>